Rozvoj dětí předškolního věku pro řešení problémů životního prostředí

17.11.2020
Projekt chce rozvíjet environmentálně odpovědné jednání a dovednosti vedoucí k odhalování a řešení problémů životního prostředí u dětí předškolního věku. A to prostřednictvím nových metodických matriálů a postupů, které budou u dětí rozvíjet akční kompetence a jejich participaci na řešení  otázek souvisejících s životním prostředím. Program vytvořila TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Projekt chce rozvíjet environmentálně odpovědné jednání a dovednosti vedoucí k odhalování a řešení problémů životního prostředí u dětí předškolního věku. A to prostřednictvím nových metodických matriálů a postupů, které budou u dětí rozvíjet akční kompetence a jejich participaci na řešení  otázek souvisejících s životním prostředím.

Program vytvořila TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.