Metodika výuky enviromentálních programů pro žáky s SVP

22.6.2021
Cílem této metodiky je poskytnout metodickou oporu realizačnímu týmu a lektorům environmentálního vzdělávání k dosažení následujících cílů projektu:  zvýšit environmentální vzdělanost zlepšit porozumění přírodě, ekologickým dějům, posílit ohleduplnost a odpovědnostčlověka ke krajině vytvořit podmínky pro lepší šíření environmentálního vzdělávání i v rámci inkluzivníchskupin. Metodika popisuje, jakým způsobem bude dosaženo výše zmíněných cílů pomocí: zásad a […]

Cílem této metodiky je poskytnout metodickou oporu realizačnímu týmu a lektorům environmentálního vzdělávání k dosažení následujících cílů projektu: 

  • zvýšit environmentální vzdělanost
  • zlepšit porozumění přírodě, ekologickým dějům, posílit ohleduplnost a odpovědnost
    člověka ke krajině
  • vytvořit podmínky pro lepší šíření environmentálního vzdělávání i v rámci inkluzivních
    skupin.

Metodika popisuje, jakým způsobem bude dosaženo výše zmíněných cílů pomocí:

  • zásad a pravidel environmentálního vzdělávání
  • využití zážitkové pedagogiky a zkušenostního zážitkové učení
  • zásad a pravidel inkluzívního vzdělávání.