Je ekovýchova k smíchu?

4.4.2023
Poslední číslo Environmental Education Research se zaměřuje na humor v environmentální výchově. V našem oboru často řešíme, jak učit negativními emocemi naplněná témata. Zdůrazňováním jejich depresivnosti ale někdy nechtěně spouštíme obranné mechanismy, vedoucí k odmítání a apatii.
Podle Cook et al. (2023), může satira a humor nabízet účinnou cestu ke komunikaci klimatických změn. Autoři se konkrétně zaměřují na analýzu mobilní aplikace „The cranky uncle“ (Naprdlý strýček, v. https://crankyuncle.com/game/) , která odlehčenou formou a jazykem učí rozpoznávat postupy používané při šíření desinformací o klimatu (ale i o jiných tématech). Aplikace je členěná podle nejtypičtějších postupů používaných při desinformování (např. falešný expert, vybírání třešniček, konspirační teorie, nemožná očekávání a logické klamy), v testech pak sbíráte body, pokud správně rozpoznáte nekorektní typ argumentace.

Autoři uvádí tři krátké případové studie o využití aplikace se studenty – v jedné z nich šlo o poměrně rozsáhlý projekt, do kterého se zapojily školy, knihovny, soutěžili spolu žáci několika škol v Ohio a dokonce byly uspořádány interaktivní výstavy v městských parcích. Projekt ovšem předčasně skončil, protože si na něj začali svorně stěžovat jako konzervativci, tak progresivisté.

Aplikaci jsem si stáhnul a docela si umím představit, že by se Naprdlý strýček mohl zabydlet i u nás. Dezinformace jsou velký a do budoucna možná rostoucí problém; rozvíjení kompetencí k jejich rozpoznávání je něčím, na co bychom se v environmentálním, klimatickém a udržitelném vzdělávání měli více a více zaměřovat. A pokud to jde dělat s trochou humoru, tak supr.

John Cook, Ullrich K. H. Ecker, Melanie Trecek-King, Gunnar Schade,Karen Jeffers-Tracy, Jasper Fessmann, Sojung Claire Kim, David Kinkead, Margaret Orr, Emily Vraga, Kurt Roberts & Jay McDowell (2023) The cranky uncle game—combining humor and gamification to build student resilience against climate misinformation, Environmental Education Research, 29:4, 607-623, DOI: 10.1080/13504622.2022.2085671

Celé na humor zaměřené číslo Environmental Education Reswearch: https://www.tandfonline.com/toc/ceer20/29/4


Převzato z FB skupiny Environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (publikoval Jan Činčera 3.4.2023)

Autor/ka

Jan Činčera