Jděte ven – rodiny rostou venku

17.11.2020
V projektu vytvoříme, ověříme a budeme evaluovat moderní vzdělávací a osvětová videa, navazující pracovní listy, semináře pro rodiče v mateřských centrech a konkrétní vzdělávací hry a aktivity pro děti, které pomohou rodičům překonávat bariéry, které jim znesnadňují trávit více času se svými dětmi v přírodě. Zvýšíme tak jejich motivaci změnit svůj životní styl a zařadit […]

V projektu vytvoříme, ověříme a budeme evaluovat moderní vzdělávací a osvětová videa, navazující pracovní listy, semináře pro rodiče v mateřských centrech a konkrétní vzdělávací hry a aktivity pro děti, které pomohou rodičům překonávat bariéry, které jim znesnadňují trávit více času se svými dětmi v přírodě. Zvýšíme tak jejich motivaci změnit svůj životní styl a zařadit do něj kontakt dětí s přírodou jako jednu z priorit. Moderní povaha použitých nástrojů, jako jsou vzdělávací videa a spojení všech výstupů projektu s webem a sociálními sítěmi programu Jděte ven umožní širokou přístupnost vyvíjených vzdělávacích a osvětových nástrojů mezi rodiči a nabídne potenciál k virálnímu šíření. V důsledku působení na rodiče předpokládáme také faktické zvýšení času, který jejich děti budou trávit venku.

Více informací najdete na https://jdeteven.cz/cz.

Program vytvořila TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.