Jak se žije v Podnebíně. Učíme se reagovat na změnu klimatu.

22.6.2021
Podnebí a jeho stálost se stávají závažným tématy. Vědci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu potvrzují, že změny klimatu mají zásadní vliv na lidské a přírodní systémy na všech kontinentech. Je klíčové řešit příčiny tohoto problému a tedy omezit produkci skleníkových plynů. Neméně důležité je však i umět se při- způsobit dopadům klimatické změny. Protože […]

Podnebí a jeho stálost se stávají závažným tématy. Vědci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu potvrzují, že změny klimatu mají zásadní vliv na lidské a přírodní systémy na všech kontinentech. Je klíčové řešit příčiny tohoto problému a tedy omezit produkci skleníkových plynů. Neméně důležité je však i umět se při- způsobit dopadům klimatické změny. Protože některé z nich jsou nyní nevyhnutelné. Adaptace, tedy proces přizpůsobení se aktuálnímu nebo očekávanému klimatu a jeho účinkům, je potřebná v mnoha oblastech a není jednoduchá. Jednou z oblastí jsou např. obce a města. Je důležité, aby adaptačním strategiím a opatřením rozuměli nejen zástupci samosprávy, ale také občané měst, a vnímali význam financování těchto opatření. Proto Středisko ekologické výchovy SEVER sestavilo hru, která toto téma představuje ve zjednodušené verzi žákům základních a středních škol. 

Tato metodika vám představí simulační hru ,,Jak se žije v Podnebíně?, ve které se hráči stávají zástupci obce. Ti se každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních a mitigačních opatření jejich obec bude investovat.Ve hře se tak seznamují nejen s klimatickými dopady a adaptačními a mitigačními opatřeními. Cílem hry je tedy představit žákům, jak obce mohou reagovat na negativní dopady klimatické změny a adaptovat se na ně. 

Princip hry je jednoduchý, každý rok zástupci obce vybírají a nakupují adaptační opatření, zároveň sledují, jaké výkyvy počasí daný rok přinesl. Ty jsou mnohdy extrémní. Dokáží hráči během 10 kol vybrat taková opatření, aby jejich konto zůstalo s kladným zůstatkem a zároveň byla jejich obec připravena vůči dopadům klimatické změny? 

SEVER, Středisko ekologické výchovy