Jak neztratit naději? Dejte studentům příležitost!

1.6.2023
Naše ekocentrum Huslík působí v malebném kraji pojmenovaném po řece Labi. Jak mnozí z vás asi tuší, naše Polabská nížina patří mezi oblastí s intenzivním zemědělstvím a ještě intenzivnějšími zábory zemědělské půdy velkými průmyslovými halami.

V okolí fungují obrovské zemědělské podniky, Naopak malé a drobné farmáře i zpracovatele tady moc nepotkáte. U nás v Poděbradech ale současně sídlí i střední zemědělská škola, která má smysl pro širší vnímání krajiny. Přizvala nás k projektu společně se studenty z oborů Agropodnikání a Veřejnosprávní činnost. Projekt se týkal změny klimatu a snažil se ve studentech podpořit občanskou angažovanost a nastartovat nějaké akce vedoucí k pozitivní změně.

Z počátku jsem byl pořádně skeptický. Říkal jsem si, že obor Agropodnikání připravuje hlavně budoucí traktoristy a míchače postřiků pro již zmíněné velkopodniky, které hospodaří na tisícihektarových lánech. Tito mladí lidé se dozajista budou podílet na intenzívním využívání krajiny, na půdní erozi a dalších negativních projevech lidské činnosti v krajině.

Ale hned první setkání s poděbradskými studenty mě mile překvapilo a ukázalo, že nic není černobílé. V průběhu pandemie jsme se společně potkávali v online prostředí a začali jsme řešit, jakým způsobem mohou ovlivnit dopad klimatické změny ve svém okolí. A právě tito studenti se rozhodli, že začnou přímo v areálu své školy! A k mému velkému překvapení se do toho hned pustili.

Jejich škola má k dispozici pozemky přímo ve městě o zajímavé rozloze přes čtyři hektary, Navíc jsou z větší části přístupné pro veřejnost. Studenti se rozhodli, že projekty zrealizují zde. Rozdělili se na dvě skupiny podle preferovaného tématu – na skupinu „biodiverzita“ a skupinu „dešťová voda“. V průběhu roku vymysleli velkorysé projekty, na které se poměrně snadno podařilo sehnat dotaci 135 tisíc Kč z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmetální vzdělávání, výchovu a osvětu. A tak jsme hned začali s jejich realizací a přizvali i studenty ze zahraničí, kteří poděbradskou školu navštívili v rámci programu Erasmus.

Projekt Biodiverzita

Studenti společně vytvořili naučnou stezku v areálu školy, uspořádali akci pro všechny MŠ ve městě a hravou formou jim téma představili, založili profily na sociálních sítích, kam dávali video návody na tvorbu – pítek, budek, ježkovníků a hmyzích hotelů. V areálu školy vysadili pět ovocných stromů a deset keřů, zaseli více než 150 m² motýlí louky, vytvořili broukoviště, hmyzí hotel a několik pítek pro ptáky a hmyz.

Projekt Dešťová voda

Na školních pozemcích mají v Poděbradech školní skleníky, které zabírají asi 400 m², v jejich těsné návaznosti jsou záhony a další plochy pro praktické pěstební praxe. Studenti si uvědomili, že voda dopadající na střechu těchto skleníků se nezadržuje a hned se odvádí do kanalizace, i když by se dala využít třeba pro zálivku záhonů. Rozhodli se proto, že zrealizují svejl pod střechou, který vodu odvede do několika menších jezírek. Ty jim pomůžou vodu zadržet pro další využití a zároveň napomůžou odparu a podpoří místní biodiverzitu. Veškeré zemní práce si studenti dělali sami a vybudovali zde krásná retenční jezírka. Následně je ještě doplnili o větrné čerpadlo, ke kterému nepotřebuje žádnou elektrickou energii.

Celý tenhle projekt stál hodně času a úsilí studentů, jejich učitelů a i nás lektorů.  Ovšem po jeho dokončení má zemědělská škola za sebou kroky k adaptaci jejich areálu na klimatickou změnu, a to za aktivní účasti studentů, kteří se naučili vnímat své okolí a přírodu jinýma očima.

Věřím, že pokud by podobný prostor dostali studenti i na jiných školách, potvrdilo by se, že mladá generace je schopná uvažovat nově a ekologicky. A kdo ví, třeba právě tito mladí zemědělci z Poděbrad budou ochotní hospodařit více v souladu s přírodou a krajinou.

Jak neztratit naději? Dejte studentům příležitost!

Autor/ka

Jakub Vaněk, Ekocentrum Huslík