Dunajský umělěc

27.7.2023
Vybízíme žáky a jednotlivce ze všech základních a středních škol, klubů, nevládních organizací, denních stacionářů či sdružení z celé České republiky, aby se zapojili do soutěže Dunajský umělec 2023 (Danube Art Master 2023), která už od roku 2004 spojuje tisíce dětí ze zemí povodí a přítoků Dunaje.

Soutěž má povzbuzovat děti k zamyšlení nad svým vztahem k životnímu prostředí a uvědomění si významu a hodnoty řek pro ně i jejich okolí.

Detaily soutěže

Dunajský umělec 2023 (Danube Art Master 2023) je mezinárodní soutěž organizovaná ve spolupráci Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) s International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR).

Soutěž žáky motivuje k bližšímu poznání jejich místního vodního toku a jeho okolí. Žáci pak mají za úkol vytvořit v její bezprostřední blízkosti nápadité umělecké dílo. Dunajský umělec představuje nejen vodní tok jako takový, ale poukazuje i na jeho skutečnou podstatu, význam a hodnotu, a upozorňuje na smysl ochrany životního prostředí.

Účastníci musí pocházet ze země spadající do oblasti povodí Dunaje nebo jeho přítoků, tedy: Německa, Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Rumunska, Bulharska, Moldavska či Ukrajiny. V rámci České republiky mohou soutěžit účastníci ze všech krajů.

Soutěžící jsou rozděleni do skupin podle věku:

  • Děti: 6–11 let
  • Dospívající: 12–18 let

a tvoří soutěžní díla ve třech kategoriích postupujících do mezinárodního kola:

  • Umění
  • Video
  • Fotografie

a jedna kategorie nepostupová:

  • Mapa

 

Více zde: https://mopici.cz/dunajsky-umelec/

Dunajský umělěc

Autor/ka

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP