DEADLINE pro výzvu č. 18 OPŽP

24.1.2023
31.1.2023 končí příjem žádostí ve výzvě OPŽP č. 18, která cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdělávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Podstatné je přitom to, aby provedená opatření našla své využití v rámci nabídky vzdělávacích programů daného ekocentra.

Autor/ka

Miroslav Novák, MŽP