Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou funguje od roku 1997. Ekologická výchova je jednou ze tří hlavních oblastí jeho činnosti - dalšími jsou ekoporadenství a poskytování informačních služeb pro turisty a návštěvníky regionu a CHKO Bílé Karpaty.

Nabídky našich výukových programů využívají mateřské, základní i střední školy především z  jihovýchodní Moravy. Za oblíbenými exkurzemi se ale do oblasti Bílých Karpat a Strážnického Pomoraví každoročně vypraví i školy z jiných koutů republiky. Připravujeme a realizujeme vlastní projekty zaměřené na ochranu přírody, výchovu, vzdělávání a osvětu. Spolupracuje i s dalšími neziskovými organizacemi v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Kromě vlastní výuky nabízíme školám také asistenci při přípravě školních projektů a projektových dnů. Důležitou část činnosti střediska představuje práce s širokou veřejností v oblasti ochrany přírody a šetrného využívání krajiny a jejích hodnot, která zahrnuje pořádání akcí (Den Země, Evropský den parků, Den dětí atd.) a vydávání informačních i osvětových materiálů a odborných publikací. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty je členem Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

adresa: Náměstí Míru 664

sídlo: nám. Bartolomějské 47
69801 Veselí nad Moravou
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz
Tel.: +420 734 645 730

http://www.bilekarpaty.cz/vis