Středisko environmentální výchovy Vimperk

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Středisko environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava v budově Správy Národního parku Šumava.

Místo konání programů: 

vnitřní programy: učebna na Správě NP Šumava ve Vimperku
venkovní programy: v terénu na přístupných místech NP a CHKO Šumava

Kdy se můžete zúčastnit programů: od října do června

Cena za výukový program:

20,- Kč/účastník/program v délce do 2 h (tj. do 120 minut)
30,- Kč/účastník/program v délce od 2 do 4 h
40,- Kč/účastník/program celodenní (dopoledne + odpoledne)
pedagogické doprovody zdarma

Příplatek za dopravu při dojezdu lektorů na programy:

do 30 km od SEV Vimperk +10,- Kč/účastník/program
od 30 do 60 km od SEV Vimperk +20,- Kč/účastník/program
nad 60 km od SEV Vimperk +30,- Kč/účastník/program
pedagogické doprovody zdarma

Počet účastníků:
Maximálně 25 účastníků ve skupině. Pro méně než 10 účastníků programy nepořádáme. Počet, prosíme, hlaste před objednáním programu.

Objednávka programu:
telefonicky nebo e-mailem: na níže uvedených kontaktech
poštou: SEV Vimperk, Správa NP Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Důležitá upozornění:
Před každým objednaným programem prosíme, abyste potvrdili účast.
Dopravu na všechny programy si škola zařizuje vlastními prostředky.
Pro MŠ jsou programy určeny pro předškolní třídy.
Při nepříznivém počasí si vyhrazujeme právo program zrušit.
S sebou: přezůvky do učebny; na ven vhodné oblečení a obuv.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Středisko environmentální výchovy Vimperk
Správa NP a CHKO Šumava
1.máje 260
385 01 Vimperk

Pracovníci SEV Vimperk:

Mgr. Stanislav Čtvrtník, telefon: 388 450 210, 731 530 276,
e-mail: stanislav.ctvrtnik@npsumava.cz

Mgr. Martina Maunová, telefon: 731 530 470,
e-mail: martina.maunova@npsumava.cz

https://www.npsumava.cz/navstivte-sumavu/ekologicka-vychova/