Rezekvítek

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Rezekvítek je nezisková organizace zabývající se ekologickou výchovou a ochranou přírody od roku 1991. Prohlubujeme vztah a úctu k přírodě a životnímu prostředí. Propojujeme praktickou ochranu přírody se vzděláváním a prožitkem.

Co umíme a v čem jsme dobří:

  • Pečujeme o velké množství chráněných území v Brně a okolí, pod naší péčí se daří ohroženým druhům, mnohé z nich by bez pomoci v území vyhynuly. Například koniklecová louka na Kamenném vrchu, o kterou se staráme, je nejpočetnější lokalitou na světě. Množství konikleců zde stále stoupá, dokonce se rozrůstá nový druh koniklece.
  • Vracíme život do vytěžených lomů a zničených oblastí. Dlouhodobě se specializujeme na rekultivace po těžbě nerostných surovin. Mám mnohaleté zkušenosti s ekologickou obnovou v kamenolomech a pískovnách v České republice i na Slovensku.
  • Zapojujeme veřejnost – dospělé i děti – do práce v chráněných územích, a tím posilujeme jejich vztah k přírodě.
  • Pro veřejnost, děti i seniory pořádáme exkurze, dílničky a přednášky s ekologickou tématikou.
  • E-shop Rezekvítku nabízí řadu publikací, určovacích klíčů, hravých sešitů, výukových a badatelských pomůcek a metodických sad pro mateřské a základní školy. Mnoho věcí pochází z autorské tvorby Rezekvítku, naleznete zde však i knihy a pomůcky spřátelených organizací. Vše s environmentální tématikou.

 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Rezekvítek, z. s.
Štolcova 465/14
Brno 618 00
e-mail: rezekvitek@rezekvitek.cz
tel.: 543 216 483

http://www.rezekvitek.cz