Rezekvítek

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Rezekvítek je nezisková organizace zabývající se ochranou přírody a ekologickou výchovou. Kromě péče o řadu cenných přírodních lokalit v Brně a okolí, realizujeme výukové programy pro školy, semináře a exkurze pro dospělé a pořádáme víkendové akce a tábory pro děti a mládež. V Tvůrčím centru vyrábíme, vydáváme a prodáváme metodické a osvětové materiály pro ekologickou výchovu.

Rezekvítek, z. s. je spolek, jehož posláním a účelem je sdružovat občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické (environmentální) výchově dětí, mládeže i dospělých, ekologii a ochraně přírody. Zvyšuje ekologickou gramotnost a povědomí obyvatel nejen Jihomoravského kraje prostřednictvím péče o přírodně cenná území, publikační činností, ekologickým poradenstvím, pořádáním vzdělávacích a osvětových akcí. 

Při své činnosti využíváme odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti z realizace projektů.

Činnost Rezekvítku je tvořena především aktivitami úseků:

– Pro školy (vložit odkaz na http://www.rezekvitek.cz/?idm=10) – realizace vzdělávacíchi a osvětových akcí s tématikou ekologické výchovy a ochrany přírody, např. výukové programy, školní projekty, semináře, terénníexkurze, besedy apod.

– Péče o přírodu (vložit odkaz na http://www.rezekvitek.cz/?idm=11) – tento úsek se zabývá ochranou přírody a péčí o environmentálně významná území, včetně provádění biotechnických zásahů, rekultivací podporujících zvyšování biodiverzity, zpracování plánů péče, realizace průzkumů a provádění monitoringu. Ve spolupráci s úsekem Pro školy využívají chráněná území pro praktické aktivity jako např. Děti pečují o přírodu. 

– Tvůrčí centrum Rezekvítku – zabývá se tvorbou, vydáváním, poskytováním a prodejem metodických a osvětových materiálů pro praktickou ekologickou výchovu. Přehled všech nabízených učebních pomůcek, počítačových programů, audiovizuálních programů a publikací je uveden v E-Obchůdku (vložit odkaz na http://www.rezekvitek.cz/?idm=12).

– Pro širokou veřejnost (děti, mládež a dospělé) pořádáme exkurze, víkendové akce, tábory, činnost ekoklubů a různé další akce.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Rezekvítek, z. s.
Štolcova 465/14
Brno 618 00
e-mail: rezekvitek@rezekvitek.cz
tel.: 543 216 483

http://www.rezekvitek.cz