Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Středisko je pracovištěm Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a sídlí v jihočeských Vodňanech

Nabízí jednodenní i vícedenní pobytové environmentální vzdělávací programy zaměřené na téma vody, vodních živočichů a ochrany vodního prostředí. Programy jsou určené pro různé věkové skupiny dětí od MŠ po SŠ, ale realizujeme vzdělávací akce i pro laickou a odbornou veřejnost.
Hlavním cílem environmentálních vzdělávacích programů vedených střediskem MEVPIS je probouzet v lidech a zejména dětech lásku k přírodě, prohlubovat jejich znalosti o ní a vést je k životu v duchu zásad udržitelného rozvoje.

MEVPIS nabízí:

– Jednodenní vzdělávací akce pro MŠ, ZŠ a SŠ

– Vícedenní, pobytové akce pro ZŠ a SŠ

– Exkurze na rybochovná pracoviště

– Semináře pro dospělé (pedagogové, nezisková a státní sféra, laická veřejnost)

– Odborné přednášky a konference

Programy jsou primárně zaměřené na téma vody a všeho, co se vody týká a vycházejí z principů zážitkové a projektové pedagogiky. Zkušení lektoři využívají řadu pomůcek a účastníci kurzů mají možnost přijít do kontaktu s živými tvory ? raky, jesetery, veslonosy apod.

Středisko MEVPIS je umístěno v atraktivní lokalitě v těsné blízkosti vodňanských rybníků a řeky Blanice, sousedí s dětským hřištěm Cesta úhoře a výukovým pavilonem a disponuje možností navštívit různé laboratoře fakulty a unikátní rybochovná pracoviště (?jeseteří? líheň, venkovní žlabovny s rybami a raky).

Ubytovací kapacita střediska je 35 osob (dvoulůžkové pokoje), v interiéru se nalézají dvě učebny (velká a malá) a jídelna. Zajišťujeme i stravování účastníků akcí.

MEVPIS je členem o.s. Krasec (Krajská síť environmentálních center Jihočeského kraje) a usiluje o členství ve sdružení SSEV Pavučina (má status pozorovatele). Provozuje hřiště Cesta úhoře a naučnou stezku Voda je věda.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany
Na Valše 207, 389 01 Vodňany
E-mail: plachtova@frov.jcu.cz
Tel.: +420 602 390 634

http://www.mevpis.cz