Lesní dílna Stožec

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Jedná se o bezbariérovou učebnu, která slouží pro programy školních kolektivů i pro pořádání akcí pro veřejnost. Jejím posláním je seznamovat návštěvníky s historií Šumavy a podporovat přeshraniční setkávání lidí z české i bavorské strany regionu.

Programy pro školní kolektivy provádíme od října do června, akce pro veřejnost se konají v průběhu celého kalendářního roku. Objekt Lesní dílny je rozdělen na vnitřní a venkovní část:

Ve vnitřní části se nachází prostor pro rukodělné činnosti a besedy či přednášky – vybavení tvoří pracovní stoly s nářadím, interaktivní tabule, projektor, promítací plátno a různé didaktické prvky.
Díky vybavení učebna nabízí nejen rukodělné programy, při nichž mohou účastníci tvořením z přírodních materiálů navázat na tradiční řemesla staré Šumavy, ale také aktivity na poznávání místopisu či lidových zvyků a dále také aktivity na uvědomění si výjimečnosti území a významu ochrany zdejší přírody.

 Venkovní část je určena pro prožitkovou výuku – k dispozici je terasa a dřevěná poválka – obojí situované tak, že mají návštěvníci výjimečný pohled na Studenou Vltavu a její nádherné okolí. V letním období venkovní areál doplňují dřevěné didaktické prvky seznamující návštěvníky se šumavskou přírodou.

Cena za výukový program:

dle aktuální nabídky  https://www.npsumava.cz/sprava-np/ceniky/

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

SEV Stožec
Stožec 92
384 44 Stožec

email:
stanislav.ctvrtnik@npsumava.cz

tel.: 731 530 276

 

https://www.npsumava.cz/navstivte-sumavu/ekologicka-vychova/sev-stozec/