Jarošův statek – Příroda kolem nás

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Každý školní rok přivítáme několik tisíc dětí ze školek i školních tříd. Na všechny čeká zajímavý interaktivní program na statku se zvířaty a v přírodní zahradě, který je postaven na prožitku a smyslovém vnímání. Programy jsou složeny z praktických činností, tvořivých aktivit a her, které jsou propojeny s informacemi. Shrnují a upevňují učivo a obohacují ho o […]

Každý školní rok přivítáme několik tisíc dětí ze školek i školních tříd. Na všechny čeká zajímavý interaktivní program na statku se zvířaty a v přírodní zahradě, který je postaven na prožitku a smyslovém vnímání. Programy jsou složeny z praktických činností, tvořivých aktivit a her, které jsou propojeny s informacemi. Shrnují a upevňují učivo a obohacují ho o environmentální rozměr. Stačí si jen vybrat z naší nabídky níže.

Programy navazují na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda a na průřezová témata Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Jarošův statek
Panská 229
742 13 Studénka

info@jarosuvstatek.cz

Ekologické výukové programy:
ekoprogramy@jarosuvstatek.cz

https://www.jarosuv-statek.cz/