Energy Centre České Budějovice

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Energy Centre České Budějovice poskytuje energetické poradenství zaměřené především na efektivní využívání energie, možnosti využívání nových technologií, společně s využíváním domácích, obnovitelných zdrojů energie a úspory energie již získané. Poradenství je bezplatné a komerčně nezávislé. Mohou ho využít soukromé osoby, zástupci měst a obcí i firmy.

Cílem spolku je zabránit – rozumným užíváním energie – její zbytečné nadspotřebě a tím přispět ke snížení míry poškozování životního prostředí. Podnětem k této činnosti je vědomí omezenosti energetických zdrojů a rezerv.

Energy Centre České Budějovice spolupracuje se školami v Jihočeském kraji při uskutečňování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Organizuje výchovně-vzdělávací akce pro děti a mládež a další cílové skupiny v souladu s aktuálními koncepcemi EVVO. Nejčastěji se jedná o workshopy pro základní a střední školy a přeshraniční exkurze do Horního Rakouska, při kterých probíhají společné workshopy a akce pro jihočeské a hornorakouské žáky a studenty zaměřené na problematiku obnovitelných zdrojů energie, úspory energie a téma adaptace na změny klimatu.

Tématy konzultací jsou nejčastěji:

–       úspory energie

–       rekonstrukce a stavba domů

–       nízkoenergetické stavění, pasivní domy

–       vytápění, volba zdroje tepla

–       obnovitelné zdroje energie

–       volba dodavatele elektřiny a zemního plynu

–       dotace (Nová zelená úsporám, kotlíkové dotace…)

 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Energy Centre České Budějovice
Náměstí Přem. Otakara II. 87/25
CZ-370 01  České Budějovice

Email: eccb@eccb.cz
Tel.: (00420) 387 312 580
Mobil: (00420) 773 124 580

www.eccb.cz