Ekocentrum Vydra – Třeboň

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Nevládní nezisková organizace, jejíž kořeny sahají do roku 1993. Od výzkumu a ochrany vlajkového druhu mokřadní krajiny Třeboňska, vydry říční, se spektrum aktivit postupně rozrůstalo dalšími směry. Dnes je hlavní náplní činnosti environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, péče o poraněné volně žijící živočichy a odborné posuzování škod na rybích obsádkách způsobených vydrou říční. Provozovatelem je Český nadační fond pro vydru.

Činnost:

  • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro školky, školy i širokou veřejnost.
  • Zaměřuje se na budování kladného vztahu k přírodě, životu obecně a k místu, kde žijeme, a na téma zraňování volně žijících živočichů lidskou činností.
  • Realizuje výukové programy, přednášky a exkurze pro MŠ, ZŠ, SŠ.
  • Pořádá zábavně-vzdělávací akce, vycházky, besedy, výstavy a semináře pro širokou veřejnost.
  • Organizuje kroužky a příměstské tábory pro děti a dobrovolnické akce.
  • Od r. 2006 provozuje v Třeboni záchrannou stanici pro volně žijící živočichy (území ORP Třeboň, J. Hradec a Dačice).
  • Provozuje Expozici zvířat s příběhem – celoročně přístupná naučná expozice s trvale handicapovanými živočichy, komentované prohlídky pro školy i veřejnost (Třeboň, Jateční ul.).
  • Od roku 2018 provozuje Třeboňskou přírodní učebnu (zahradu).
  • Zpracovává odborné posudky na škody způsobené vydrou říční na rybích obsádkách.
  • Je členem těchto organizací: Krasec, Pavučina, Národní síť záchranných stanic.

www.ekocentrumvydra.cz, FB Ekocentrum Vydra

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Vydra
Jateční 311
379 01  Třeboň
e-mail: trebon@ekocentrumvydra.cz
tel.: +420 606 077 757

http://www.ekocentrumvydra.cz