Ekocentrum při ZO 20/01 ČSOP Strakonice

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum  při ZO ČSOP Strakonice, které těsně spolupracuje se Šmidingerovou knihovnou (zejména její pobočkou Za Parkem a Ekoporadnou) se snaží ekologickou výchovou na všech věkových úrovních od nejmenších předškoláků k seniorům u nich získávat vztah k přírodě a úctě ke všemu živému.

Spolupráce s dalšími organizacemi (gymnázium, Muzeum středního Pootaví, jihočeská pobočka  Botanické a Ornitologické společnosti) a  s orgány státní správy umožnila významný podíl Ekocentra na vzniku a údržbě Naučné stezky Podskalí (dnes v péči Městského úřadu)

Kromě osvětových a popularizačních aktivit (přednášky, výlety, vycházky, exkurze, pravidelné schůzky dětí s rodiči a prarodiči) se členové Ekocentra podílejí také na ochraně biodiverzity (péče o cenné biotopy, ochranářské mapování, podpora hnízdních možností ptáků a netopýrů, omezování výskytu invazních druhů, např. netýkavek).

Vznik strakonického Ekocentra před 20 lety byl založen na spolupráci gymnázia a Domu dětí a mládeže ve Strakonicích a byl orientován především na mladší věkovou kategorii (děti školou povinné a studenti). Vyvrcholením akcí pro veřejnost byl vznik Naučné stezky Podskalí, jejíž údržbu a renovaci převzal po r. 2000 referát Městského úřadu ve Strakonicích

Na společných většinou sobotních výletech, kdy se schází často i několik desítek dospělých a dětí, poznáváme nejen přírodu Strakonicka, Prachaticka, Blatenska a Horažďovicka, ale organizujeme i návštěvy zajímavých výstav a zahrad.

Spolupracujeme  se strakonickým gymnáziem a snažíme se podchytit zájem studentů o ekologickou problematiku, pomáháme jim  při ekologických soutěžích a olympiádách.
Na gymnáziu se také konají každý měsíc naše pravidelné  přednášky.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum při ZO 20/01 ČSOP Strakonice
Zámek 1, Strakonice 386 01mobil
Email: posta@csop-strakonice.net
Tel.: + 420 721 658 244

http://www.csop-strakonice.net