EKOCENTRUM Horní Mlýn Chotěboř

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

EKOCENTRUM HORNÍ MLÝN je určeno pro všechny generace. Nachází se v Údolí řeky Doubravy - na ploše dvou hektarů. V nejbližším okolí se nalézá řada přírodních a kulturních zajímavostí (např. mokřad, les, řeka, vodopád, jeskyně, vodní elektrárna apod.).
Organizujeme environmentální programy pro děti v MŠ, ZŠ, mimoškolní mládež i dospělé.

Formy programů jsou rozmanité –  školní ekologické výukové programy, terénní programy zaměřené zejména na Údolí řeky Doubravy, rukodělné dílny,  osvětové přednášky a akce pro veřejnost (promítání filmů s ekologickou tématikou), příměstské tábory, slavnosti inspirované ročním koloběhem a tradicí, brigády aj.

Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu zde zajišťuje spřátelená organizace: Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. IČ: 04446887 – realizátor „EVP“ https://www.sprsv.cz/

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Zážitkové vzdělávací centrum Horní Mlýn Chotěboř
Horní Mlýn 539
583 01 Chotěboř
kontaktní osoba: Mgr. Jana Motlová
Tel: 778 020 940
E-mail: jamotlova@gmail.com

https://www.sprsv.cz/