CEV Dřípatka při DDM Prachatice

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Novým zřizovatelem CEV Dřípatka je Jihočeský kraj a provozovatelem od 1. srpna 2020 DDM Prachatice, Ševčíkova 273. V nově zrekonstruovaných prostorách centra je vybudováno 5 nových učeben, laboratoř, dílny a ubytovna Centrum sídlí na adrese Soumarská 1386, Prachatice.

CEV Dřípatka patří mezi první ekocentra v České republice a svou činností navazuje na myšlenku zakladatele pana učitele Aleše Záveského. Pro školní i mimoškolní děti, střední i vysoké školy zajišťuje ekologické výukové programy. V odpoledních hodinách nabízí dětem kroužky zaměřené na ekologii, přírodu a šetrné chování k našemu životnímu prostředí.

CEV Dřípatka poskytuje celoroční ubytování s výukovými programy skupinám z řad mateřských škol, třídním kolektivům základních, středních a vysokých škol a dalším organizovaných skupinám (např. sportovní oddíly, neziskové organizace?). 

Ubytovna se dá výborně využít pro adaptační pobyty, školní výlety a další aktivity pro stmelování a prohlubování vztahů v kolektivu, pozvání a výuku prožitkem. CEV svojí polohou je dobrým výchozím místem pro výlety do blízkého okolí i celé Šumavy.

Výukové programy jsou přizpůsobené nejen věku, zaměří a dalším požadavkům cílové skupiny, ale i prostření kde se CEV nachází. 

Na ubytovně se můžete složit do 7 pokojů s dvěma, osmi a deseti lůžky (celkem 40 lůžek) s vlastním sociálním zařízením. Po celou dobu pobytu je k dispozici plně vybavená kuchyně pro samostatnou přípravu jídla, jídelna a klubovna pro relax.

CEV Dřípatka je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

DDM Prachatice, Ševčíkova 273
Pracoviště CEV Dřípatka, Soumarská 1386, 383 01 Prachatice
e-mail: dripatka@ddm-prachatice.cz
tel.: +420 732 796 846

http://www.dripatka.cz