NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Program v biokoridoru Hvězdárna a budově Hvězdárny Přerov je ve znamení Slunce, půdy a života na jejím povrchu i pod povrchem.

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

Nezisková organizace NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z. s. sdružuje různě zaměřené odborníky se společným cílem podporovat biodiverzitu zemědělské krajiny. Největší aktivitou je celostátní Projekt ČIŘIKÁNÍ (www.koroptvicky.cz). Na obnově krajiny se organizace podílí zejména v okolí Přerova.

Biokoridor Hvězdárna a budova Hvězdárny Přerov

Budova přerovské hvězdárny funguje již více než 50 let. V současnosti zde mohou zájemci o astronomii z řad široké veřejnosti každý čtvrtek pozorovat hvězdy pod odborným vedením a s poutavým výkladem členů Astronomického klubu a hvězdárny Přerov. Provoz hvězdárny zajišťují Kulturní a informační služby města Přerova. Biokoridor Hvězdárna sousedí s budovou hvězdárny a spolek NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. o něj pečuje již 5 let. V místě konvenčně obdělávaného pole se nám podařilo vybudovat životem překypující pás keřů s ovocnými stromy. Život na povrchu se promítá také do života pod povrchem, v půdě.

Jak souvisí hvězdy s půdou?

Hvězda jménem Slunce je hlavním a jediným zdrojem energie na naší planetě Zemi, živé půdy nevyjímaje. Sluneční paprsky dopadající na povrch Země jsou odráženy zpět do vesmíru, rozptylovány či pohlcovány různými povrchy na naší planetě – voda, skály, písek, led, beton, asfalt, holá půda, půda pokrytá rostlinami. Pohlcované záření se na většině povrchů přemění v teplo. Zelené rostliny část pohlceného záření přemění v cukr (glukózu) a svou aktivitou naopak povrch ochlazují.

Rostliny přeměněnou energii využívají pro svůj růst. Ovšem významnou část této energie doslova pumpují do půdy v podobě energeticky bohatého koktejlu (plného cukrů), kterému říkáme kořenové výměšky. Na tuto dávku energie čeká propletená síť půdních hub a kolonie bakterií, které rostlinám na oplátku mnohonásobně zvýší dostupnost vody a živin. Je to oboustranně výhodná dohoda.

Program EVVO na Hvězdárně

Tyto souvislosti předáváme dětem na našem programu EVVO určeného pro mateřské a základní školy. Program je ve znamení Slunce, půdy a života na jejím povrchu i pod povrchem. Děti si vyslechnou poutavé povídání o naší sluneční soustavě, prohlédnou si vybavení hvězdárny, nakouknou dalekohledem na povrch Slunce a odhalí druhovou bohatost rostlin a živočichů v biokoridoru Hvězdárna.

 

 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.
sídlo organizace
– Pavlovice u Přerova
– okres Přerov

Biokoridor Hvězdárna a budova Hvězdárny Přerov
místo aktivit pro veřejnost
– Přerov-Hvězdárna
– okres Přerov
info@koroptvicky.cz
projekt@koroptvicky.cz
www.koroptvicky.cz

http://www.koroptvicky.cz/