A co můžeme dělat?

27.3.2023
Až se vás studentky a studenti zeptají, co mají - profesně a občansky - se stále katastrofičtější zejména klimatickou situací, ve které se nacházíme, dělat... Inspirujte se tipy Josefa Patočky.

V rámci programů klimatického vzdělávání nutně padají otázky typu „a co můžeme dělat?“. Naštěstí těch možných aktivit je celá řada, takhle je zpracoval Josef Patočka a mě přijdou jednak komplexní, pokrývající široké spektrum možností včetně emocionální či psychologické roviny,  a nějaké body jsou i nečekané, jako je třeba angažovat se v odborech. Publikuji, protože si myslím, že bychom doporučení měli sdílet a společně rozvíjet:

1) Nebojte se říkat pravdu. Nebojte se ji říkat blízkým, nebojte se ji říkat v práci, nebojte se ji říkat veřejně. Obrňte se proti nálepkování „aktivismem“ a podobnému emočnímu odporu – v situaci, kdy jde o naše životy, stejně nelze být neutrální.


2) Naučte se odhalovat „greenwashing“ – zelené lži politiků a korporací. V tuto chvíli už jsou to ony, ne klasické popírání, co hlavně zdržuje řešení. Učte se vidět za slogany, kriticky myslet, sami hledat informace. Studujte opravdové alternativy: green new deal, nerůst atd.


3) Nepomáhejte sami prohlubovat problém. Nechoďte pracovat do fosilních korporací, do jejich médií a PR agentur, do bank a pojišťoven, které je financují, do politických stran a úřadů, které jim napomáhají – pokud nemáte realistickou šanci je měnit zevnitř, a to je málokdy.

4) Začněte u sebe. Jděte v rozumné míře příkladem ve svém životě. Omezte létání, maso, nakupování nesmyslů a mluvte o tom, proč to děláte. Nepodílejte se na excesivní spotřebě. Smějte se jí. Přispějte svým dílem k tomu, že nebude braná jako známka nadřazenosti, ale ostuda.

5) Neskončete u sebe! Nevěřte, že nás zachrání politici (kteří bez tlaku zdola nemají motivaci nic měnit) nebo korporace (které bez veřejné kontroly jen maximalizují zisk bez ohledu na lidi i planetu), organizujte se, spojte se s ostatními, jednejte politicky…

6) Vstupte do klimatického hnutí nebo jiných hnutí, která bojují za naplňování lidských potřeb s menší spotřebou zdrojů a spravedlivější rozdělení bohatství a moci. Zapojte se tam, kde jste: na školách, na pracovištích, v sousedstvích a komunitách.

7) Pokud jste studenti a studentky, přidejte se k Fridays For Future Česká republika, Univerzity za klima apod. Pokud jste dospělí, zapojte se do Limity jsme my, Rodičů za klima za klima nebo jiných místních skupin Klimatická koalice.

8) Pokud jako většina lidí chodíte do práce, vstupte do odborů Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) nebo je tam založte. Organizujte se s kolegyněmi a kolegy. Silné hnutí pracujících je nejúčinnější protiváha moci fosilního, finančního i jiného kapitálu. Spravedlivé řešení klimatické krize se bez něj neobejde. Pokud vám vadí, že odbory nejsou dost „zelené“, vězte že narozdíl od většiny soukromých firem jsou to přinejmenším formálně vnitřně demokratické instituce a jde je změnit zevnitř.

9) Pokud chcete podnikat, založte raději než běžnou firmu družstvo. Družstva jsou demokratická, a zvládají sloužit potřebám místních komunit a přírody lépe, než jiné formy. Podporujte lokální alternativy založené na opravdové udržitelnosti – viz třeba www.slusnafirma.cz

10) Podporujte ve společnosti obranu a rozšiřování struktur, které posilují naši společenskou soudržnost a odolnost. V těžkých časech je budeme potřebovat. Veřejné zdravotnictví. Veřejná doprava. Sociální energetický tarif. Sociální bydlení. To všechno jsou klimatická řešení. Nebojte se je hájit i za cenu toho, že budete muset kritizovat Fialovu vládu. Je jedno, že opozice je horší. Obhajobou špatné a nespravedlivé politiky akorát pomáháme Babišovi s Okamurou a jejich hnědýmu hnusu.

11) Pečujte o sebe i o lidi kolem sebe. Rozšiřujte bezpodmínečnou solidaritu a vzájemnou pomoc. Neuhýbejte před konflikty s mocí, která nechce ustoupit, ale snažte se ve svých silách posilovat v sobě i ostatních taky schopnost soucitu a porozumění.

12) Učte se a pomáhejte ostatním se učit dobře zpracovávat těžké emoce, pocity ztráty, smutku, úzkosti a hněvu, posilujte schopnost čelit těžké realitě a neuhýbat před ní. Choďte mezi lidi a do přírody, čerpejte sílu z toho, co vám ji dává. Nebojte se říct si o odbornou pomoc.
Převzato z FB Josefa Patočky jako příspěvek k vydání IPCC syntézy 20.3.2023

Autor/ka

Miroslav Novák, MŽP