Volunteering for nature ? inovativní výukové programy pro studenty středních ško

12.11.2020
Terénní výukové programy zaměřené na výchovu mládeže k dobrovolnictví pro přírodu a krajinu. Poskytnuté studentům možnost první osobní zkušenosti s dobrovolnictvím v oblasti OŽP a seznamujem s významem vlastní občanské aktivity v této oblasti

Terénní výukové programy zaměřené na výchovu mládeže k dobrovolnictví pro přírodu a krajinu. Poskytnuté studentům možnost první osobní zkušenosti s dobrovolnictvím v oblasti OŽP a seznamujem s významem vlastní občanské aktivity v této oblasti