Středočeský kraj

Den Země

Volný čas je významnou sociologickou, ekonomickou a pedagogickou kategorií a jeho smysluplné využívání přispívá k rozvoji osobnosti jedince, jeho zájmů a nadání. To, jak trávíme volný čas může pozitivně ovlivnit i naši budoucí profesní dráhu. Funguje jako významný prostředek prevence rizikového chování, především dětí a mládeže.
22.3.2023

Filmový festival Země na talíři

V létě nás opět čeká festival dokumentárních filmů Země na talíři v Olomouci. V rámci různých témat poukazujeme na dopad našich každodenních rozhodnutí na stav životního prostředí. Pozitivní a hravou formou hledáme s našimi diváky ve filmech, přednáškách a workshopech odpovědi na otázku, jak chránit naši planetu. Téma letošního ročníku a další podrobnosti brzy zveřejníme.
22.3.2023

promítání celovečerního filmu Jedinečný Český ráj

Přijďte zhlédnout film Zdeňka Mrkáčka Jedinečný Český ráj, promítání proběhne v aule vzdělávacího centra Na Karmeli v Mladé Boleslavi.
16.3.2023

Odpoledne s dravci v Ekocentru Zahrada

Milí návštěvníci, rádi bychom vás pozvali na komentovanou prohlídku do EC Zahrada o dravých ptácích. Budeme si povídat o sovách a dravých ptácích, které zde chováme. Probereme, co je ohrožuje, a jak se vypořádali s životem v blízkosti lidí. Dozvíme se, jak jsou vybaveni na lov, a které smysly je činí jedinečnými. Povídání o dravcích je součástí vstupného do Zahrady.
16.3.2023

Jarní květinový swap v Ekocentru Zahrada

Přijďte v pátek na květinový swap do EKocentra Zahrada v Mladé Boleslavi.
16.3.2023

Výstava Roll – uppů

Výstava Roll - uppů prezentující jedinečnost a zajímavost Křivoklátska se uskuteční 10.2. - 31. 5. 2023 v IS CHKO Křivoklátsko.
18.2.2023