Celá ČR

Life Day 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi Vás pozvat na LIFE Info Day 2023 - informační seminář k unijnímu programu LIFE. Na semináři bude představen program LIFE, nastavení a podmínky národní výzvy 2023 vyhlašované Ministerstvem životního prostředí a také informace k letošní evropské výzvě vyhlášenou Evropskou komisí. Seminář se uskuteční ve středu 10. 5. 2023 od 10:00 a počítáme s trváním…
24.4.2023

Ukliďme svět! Už v sobotu 25. března

ČSOP pro letošek stanovili hlavní jarní termín úklidu na 25. března. Úklidy se však konají i mimo toto hlavní datum. Ochránci očekávají, že se do boje s odpadem vydá větší počet dobrovolníků, než tomu bylo loni, kdy se zapojilo přes 30 000 dobrovolníků.
17.3.2023