NPO – učíme (se) o klimatické krizi

KDY: 29.03. - 31.03. 2023
KDE: Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
Seminář povede Mgr. Petr Daniš a Mgr. Jan Smrčka (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.) a další lektoři. Akce splňuje podmínky výzvy NPŽP č. 6/2022 (v rámci NPO): Ekologické výukové programy o změně klimatu.

Pro koho je seminář určen:
Seminář je určen pro pokročilé lektory a další programové pracovníky ekocenter, kteří hledají cesty, jak více či lépe vzdělávat různé cílové skupiny o klimatické krizi.

Anotace semináře:
Naším hlavním cílem bude pomoci tomu, abychom se nebáli učit a mluvit o změně klimatu a aby tato naše snaha přispívala ke kýženým posunům ve společnosti. Budeme si mapovat aktuální situaci s klimatem, postoje a potřeby české veřejnosti včetně mladé generace, pracovat s vlastními emocemi i společně sdílet a vymýšlet, jak jednotlivé součásti klimatického vzdělávání co nejlépe dělat v praxi.

Budeme pracovat se zkušeností všech účastníků a opírat se o publikaci Klima se mění – a co my? a připravovanou knihu Petra Daniše o řešeních klimatické krize.

Jde o náhradu za zrušený seminář, který měl proběhnout na podzim 2021.

Kontakt

TEREZA, vzdělávací centrum

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
Haštalská 17
110 00  Praha 1
E-mail: tereza@terezanet.cz
Tel.: +420 224 816 868

http://www.terezanet.cz