Kalendář událostí

Údolím Bukovanky

KDY: 10.07. 2024 08.35-13.30
KDE: Runářov - Stražisko
Vycházka pro seniory a další zájemce pod vedením Hynka Skořepy povede lesnatým údolím podél potoka Bukovanka. Cestou navštívíme studánky, budeme pozorovat nejen květenu podél potoka, ale i cenné lesní porosty a geologické zajímavosti. Ráno společný odjezd autobusem do zastávky Suchdol-Labutice v 8:35 (st. č. 6), návrat vlakem ze Stražiska do 13:30. Délka trasy 7 km.