ZO ČSOP Šumava

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Šumavské ekocentrum ZO ČSOP Šumava nabízí semináře pro děti i dospělé, akce pro veřejnost a další aktivity. V ekocentru je možno navštívit ekoporadnu, bioobchůdek a knihovnu.

Činnosti:
Provozujeme ekoporadnu v ulici 1.máje 144 ve Vimperku.
Nabízíme bio potraviny  a ekologické produkty.
Poskytujeme projektovou a poradenskou činnost v oblasti ochrany přírody.
Jsme členy o. s. Krasec .
Vydáváme Zpravodaj ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje.
Realizujeme projekt na rozvoj Šumavského pozemkového spolku.
Pořádáme přednášky, besedy, semináře, které jsou určeny pro školy a veřejnost.
Vypisuje grantové programy na podporu ochrany přírody v regionu.

Činnosti v terénu:
Včelaříme.
Provádíme pastvu ovcí.
Praktikujeme péči o významné přírodovědné lokality.
Vysazujeme  a udržujeme  zeleň ve volné krajině.
Nabízíme exkurze po zajímavých šumavských lokalitách.
Zrekonstruovali jsme a udržujeme naučnou stezku Sudslavický okruh.
Účastníme se akce Ukliďme svět! (Clean up the Word).
Zúčastňujeme se místních kulturních akcí s dřevěným ekoporadenským prodejním stánkem  a tvořivou dílnou.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

ZO ČSOP Šumava
Hraničářská 38
385 01 Vimperk
E-mail: info@csopsumava.cz
Tel.: +420 777 812  835

http://www.csopsumava.cz