Zelené centrum Třanovice

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Škola obnovy venkova Třanovice (ŠOV), která je provozovatelem Zeleného centra Třanovice, nabízí denní programy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty včetně terénních exkurzí  pro děti a mládež (ZŠ, SŠ a VŠ), skupiny dospělých včetně seniorských skupin (bez bariér).

Odborné prezentace probíhají ve školicí místnosti Kapplova dvora na témata: Revitalizace brownfields, odpady, Obnovitelné zdroje energie, Úspory energií, Voda v krajině. Součástí prezentací jsou i vlastní odborné filmy. V rámci aktivity Program za školou je možné objednat si tyto přednášky do škol.

V ojedinělé venkovské podnikatelské zóně je možné shlédnout Galerii OZE (expozice peletek a kotle na peletky), kotelnu na dřevní štěpku, výstavu posterů Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji, ukázkový sběrný dvůr, čističku odpadních vod, revitalizovaný zemědělský brownfield Kapplův dvůr. Nabízíme výklad k podzemnímu zásobníku zemního plynu (jeden ze 6 v ČR).

Výuka v přírodě je možná díky naučné stezce Za poznáním Třanovic, která vede mimo jiné k revitalizovaným vodním nádržím (3), je zde instalováno 15 info tabulí (včetně interaktivních a panoramatické). Na hladině vodních nádrží jsou dřevěná pozorovací stanoviště, další vyhlídkové stanoviště umožňuje sledovat celé panorama Těšínských Beskyd. Stezka volně navazuje na Lesopark v nivě řeky Stonávky s 7 naučnými tabulemi a odpočivnými a hracími zákoutími.

Účastníci školních exkurzí obdrží na vyžádání pracovní listy  s tématy OZE, revitalizace brownfields a Hospodaření s vodou v krajině, CD Úspory energií v domácnosti.

Konkrétní program přednášky a exkurze je možné ?dohodnout na míru? podle účastníků. Minimální délka exkurze je 2 hod (60 min), celý program včetně naučné stezky trvá až 6 hodin. Cena  pro účastníky je 50,- Kč/osobu při minimální délce exkurze, dále dohodou.

V Zeleném centru je možné objednat pořádání přednášek, seminářů, konferencí s tématy udržitelného rozvoje. Jeho součástí je i Zelená knihovna (700 svazků s tématikou UR a ŽP).

Aktuální nabídku programů možno nalézt na http://www.zelene-centrum.cz 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

ŠOV Třanovice, o. p. s.
Třanovice 1, 739 53 Třanovice
E-mail: sov@tranovice.org
Telefon: +420 558 694 262, +420 777 549 286

http://sov.tranovice.org