Vzdělávací centrum Úhlava, o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Úhlava, o.p.s., se dlouhodobě věnuje vzdělávací, poradenské a informační činnosti se zaměřením na životní prostředí, zemědělství, cestovní ruch a rozvoj venkovské oblasti Pošumaví. Pořádá vzdělávací akce pro děti i dospělé, odborníky i širokou veřejnost. 

Pořádá vzdělávací akce zaměřené (nejen) na životní prostředí pro širokou veřejnost. Jedná se o výukové a zážitkové programy pro děti, akreditované vzdělávací programy pro obce a semináře a exkurze pro odbornou i laickou veřejnost. Seniorům nabízí ve spolupráci se ZČU v Plzni Univerzitu třetího věku. 

Výukové programy pro děti mohou žáci absolvovat přímo ve vzdělávacím centru Úhlava nebo u některého z partnerů ? na farmách, u včelařů i jinde. V rámci vzdělávacího projektu ENVÝK byla ve spolupráci s dalšími partnery vytvořena série vzdělávacích materiálů (pracovní listy a metodiky pro učitele), která je určena pro první stupeň základních škol a pokrývá komplexně problematiku ochrany životního prostředí v různých aspektech ? odpady, ochrana vody, ovzduší, půdy atd. 

Úhlava, o.p.s., se dlouhodobě se zaměřuje na regionální rozvoj zejména prostřednictvím vzdělávání a osvěty drobných podnikatelů a zemědělců, vydává propagační a vzdělávací materiály pro školy, zemědělce i širokou veřejnost. Některé materiály jsou zdarma ke stažení na www.uhlava.cz. 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Úhlava, o. p. s.
Vzdělávací centrum Úhlava, o. p. s. (bývalý dominikánský klášter)
Plánická 174
339 01  Klatovy

www.uhlava.cz
e-mail:
 info@uhlava.cz 
telefon: +420 376 311 745

http://www.uhlava.cz/