Středisko EVVO Modrásek (Muzeum regionu Valašsko, p.o.)

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Středisko EVVO Modrásek působí v objektech Muzea regionu Valašsko v zámku Vsetín, zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, zámku Lešná u Valašského Meziříčí a na Hvězdárně Vsetín. Působí na poli environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy i veřejnost. 

Nabízí lektorské programy a exkurze pro školy, akreditovaná školení pro učitele, semináře a přednášky pro širokou veřejnost. Vytváří tištěné i multimediální učební materiály a pomůcky, publikuje odbornou a popularizační literaturu zaměřenou na ekologii, ochranu přírody a udržitelný rozvoj regionu Valašska.

Všechny programy nabízí kromě vědomostí i zážitek a poznání atraktivního prostředí historických budov. V rámci programů jsou využity i rozsáhlé sbírky, které jsou autentickými doklady života místních lidí a podávají svědectví o okolní přírodě, krajině a lidské společnosti.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní nám. 2, 755 01 Vsetín
Tel: +420 571 411 690
Email: zamek.vsetin@muzeumvalassko.cz

http://stare.muzeumvalassko.cz/modrasek/zamek-vsetin/index.html