Středisko ekologické výchovy DIVIZNA

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Je denní specializované pracoviště pro podporu a realizaci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty s působností převážně v Libereckém kraji. Hlavním posláním SEV DIVIZNA je provádět praktickou environmentální výchovu pro žáky všech stupňů škol a podporovat školy při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích plánů, dále pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky a studenty pedagogických fakult v rámci DVPP a osvětová činnost pro širokou veřejnost.

Veškerá činnost SEV DIVIZNA má za cíl posilovat ve společnosti odpovědnější jednání vůči životnímu prostředí v souladu s udržitelným rozvojem. SEV DIVIZNA je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Středisko ekologické výchovy DIVIZNA – se snaží poskytovat kvalitní služby v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, zejména na tyto oblasti:

realizace ekologických výukových programů pro školní kolektivy
– pořádání odborných seminářů, exkurzí a tvořivých dílen pro studenty pedagogických fakult, pedagogické pracovníky, vedoucí dětských kroužků a oddílů, širokou veřejnost?
– komunikace s ostatními organizacemi realizujícími EVVO v regionu i po celé republice
metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů
– koordinace sítě škol v Libereckém kraji se zájmem o ekologickou výchovu ? projekt M.R.K.E.V.
koordinace programů EKOŠKOLA a Škola pro udržitelný život v rámci Libereckého kraje.

 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec
Masarykova 1347/ 31
460 01 Liberec 1
Tel.: +420 482 712 982
E-mail: koci@zooliberec.cz

http://divizna.zooliberec.cz/cz