Skřítek, z.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj osobnosti člověka moderními metodami výchovy a vzdělávání, zejména pomocí zážitkové pedagogiky, s důrazem na mezilidské vztahy, vztah k přírodě, odpovědný přístup k vlastnímu životu a životnímu prostředí. Od roku 2008 je naším zázemím Hájenka v zámeckém parku v Holešově.

Nabízíme jak půldenní a jednodenní programy, tak vícedenní kurzy pro mateřské, základní a střední školy, zaměřené na různé oblasti přírody a životního prostředí. Naším cílem je skrze různorodé aktivity a metodu zážitkové pedagogiky vést žáky k osvojení, získání či prohloubení příslušných znalostí a dovedností.

Pořádáme vzdělávací semináře pro učitele a širokou veřejnost. Věnujeme se také volnočasovým aktivitám pro děti, mládež a dospělé (kurzy, akce, přednášky a exkurze). Pravidelně organizujeme příměstské tábory, adaptační kurzy, školy v přírodě, kurzy s environmentální tematikou šité přímo na míru zadavateli. Nabízíme pomoc pedagogům v rozvoji EVVO na školách a organizaci odborných exkurzí.

Nabídku výukových programů a aktuální přehled nabízených akcí najdete webových stránkách www.skritek.org

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Skřítek, z.s.
Sadová 1625, 76901 Holešov
E-mail: skritek@skritek.org
Tel.: +420 777 345 252

http://www.skritek.org