Škola v přírodě Čestice

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Jsme stálá škola v přírodě, která poskytuje pobytové  environmentální vzdělávací programy pro předškolní a mladší školní děti. Náš environmentální program se jmenuje ?Rok na vsi? . V každém ročním období nabízíme různá témata, která jsou vždy propojena pozorováním změn v přírodě krásné krajiny šumavského předhůří.  

Ve zkratce představujeme některé z nabízených témat. Všechna jsou založena na zážitkové pedagogice. Během pobytu si děti vyrobí výrobek z přírodních materiálů  související s programem. Ke všem tématům jsou zapojeny hudebně dramatické prvky.  Environmentální výchova je též realizována v duchu lidově kulturních tradic a zvyků jihočeského kraje. 

 Od jara do podzimu nabízíme výukový týden ?Vyprávění starého úlu – aneb jak to chodí u včeliček ?, kde děti v prosklených včelích úlech pozorují včelky při práci. Na praktických ukázkách děti poznají tajemství včelího království a vyzkouší si také,  jaké to je být včelařem. 

Další velmi oblíbené téma ?S kým si potok šeptá? . Děti v přirozeném prostředí pozorují rozdíl mezi ekosystémem rybníku a potoka, hledají souvislosti, pozorují rostliny a živočichy typické pro tento ekosystém.   Seznámí se s využitím energie vody v dřívějších dobách (exkurze do středověkého Hoslovického mlýna), ale i v současnosti. Pokud počasí dovolí, patří k nejoblíbenějším činnostem stavění hrází a hry v potoce.

K oblíbeným podzimním tématům  patří ?Proč mochomůrka pláče? , ?Listopad, lísteček mi na dlaň spad? nebo ?Stezka skřítka mecháčka?. Děti pozorují změny přírody v ekosystému lesa. Pozoruji rozličné druhy rostlin, živočichů a hub. Hledají souvislosti a z bohatého přírodního materiálu si vyrábí různé předměty. 

Témata lze kombinovat. V průběhu celého roku je možnost navštívit místní farmu a pozorovat domácí hospodářská zvířata.


Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

ŠKOLA V PŘÍRODĚ A ŠJ ČESTICE
387 19 Čestice 8
Telefon: 721 308 245, 383 396 103
email: svp.cestice@seznam.cz

 

http://www.svp-cestice.cz