N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Naše organizace se věnuje EVVO již od roku 2001. Za tu dobu jsme uspořádali již stovky akcí pro všechny cílové skupiny.

Naše organizace se věnuje EVVO již od roku 2001. Za tu dobu jsme uspořádali již stovky akcí pro všechny cílové skupiny. Byť jsme se dosud jako ekocentrum neoznačovali, plnili jsme prakticky obdobné funkce, jako jiná ekocentra v ČR. Zaměřujeme se na téma ochrany přírody a konkrétních živočišných i rostlinných druhů, ale okrajově i na další témata.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

N.O.S. ? Nepomucký ornitologický spolek, o.s.
Klášterecká 40
335 01 ? Nepomuk
E-mail: info@nospolek.cz
Tel.: +420 777 900 519

http://www.nospolek.cz