MIKS Krnov – Středisko ekologické výchovy

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
MIKS - SEV Krnov je od roku 1995 jedním ze středisek Městského informačního a kulturního střediska Krnov. Zřizovatelem této příspěvkové organizace je město Krnov.

MIKS – SEV Krnov je od roku 1995 jedním ze středisek Městského informačního a kulturního střediska Krnov. Zřizovatelem této příspěvkové organizace je město Krnov.

Mateřským, základním i středním školám Krnova i okolí nabízíme ekologické výukové programy věnující se různým environmentálním tématům (např. les, odpady, voda, ochrana přírody atd). Programy probíhají v ekocentru, ve školách nebo v terénu. Ve spolupráci s dalšími partnery organizujeme akce pro veřejnost – Tradiční jarmark ke Dni Země, výlety, exkurze, přednášky…

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

MIKS Krnov - Středisko ekologické výchovy
nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov
mail: sevkrnov@krnov.cz
tel.: +420 554 614 570, +420 776 593 987

http://www.mikskrnov.cz/sev/o-nas/kde-nas-najdete