LIPKA – pracoviště Kamenná / Vzdělávací centrum Aleše Záveského

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Kamenná je jedním z pěti pracovišť brněnské Lipky ? školského zařízení pro environmentální vzdělávání.

Kamenná se specializuje na vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků (DVPP) a dospělých. V Jihomoravském kraji Kamenná koordinuje síť škol se zájmem o environmentální výchovu, poskytuje poradenství, jak zapracovat environmentální témata do výuky i provozu školy, podílí se na mezinárodním programu Ekoškola. Zvláštní pozornost věnuje tématu výuky o regionu, přírodních školních zahrad a zahradní terapie.

Ekopedagogové z Lipky připravují na povolání také učitele budoucí ? vyučují vysokoškolské studenty pedagogických oborů environmentální témata.

Kamenná otevírá kurzy pro vedoucí mládežnických organizací, nabízí také semináře pro pracovníky středisek ekologické výchovy a další lektory environmentální výchovy. Školám nabízí jednodenní výukové programy a projektové dny.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Lipka ? pracoviště Kamenná
Kamenná 20
639 00 Brno
E-mail: kamenna@lipka.cz
Tel.: +420 543 420 823

http://www.lipka.cz/kamenna