Kulturně-environmentální centrum

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Kulturně-enviromentální centrum (KEC) je součástí komplexní činnosti spadající pod neziskovou organizaci Mamaloca, o.p.s. Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) se promítá téměř do všech jejích činností a projektů, ať je to přírodní zahrada dětské skupiny Na Sadu, lesní klub Děti z jurty nebo pravidelné úklidy v rámci akce Ukliďme česko, údržba naučné stezky Štítarským údolím, […]

Kulturně-enviromentální centrum (KEC) je součástí komplexní činnosti spadající pod neziskovou organizaci Mamaloca, o.p.s. Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) se promítá téměř do všech jejích činností a projektů, ať je to přírodní zahrada dětské skupiny Na Sadu, lesní klub Děti z jurty nebo pravidelné úklidy v rámci akce Ukliďme česko, údržba naučné stezky Štítarským údolím, či projekt, který se zasloužil o vybudování swapovací skříně a komunitního kompostéru.

Kromě samotné ekovýchovy zaměřené na všechny věkové skupiny dětí a mládeže, se věnujeme rovněž osvětě veřejnosti prostřednictvím pravidelných akcí jako je pečení chleba, řemeslné workshopy a příměstské tábory pro děti a mládež.

Naše ekocentrum, které sídlí v prostorách venkovského statku, provozujeme již od roku 2012.

Součástí ekocentra je veřejná chlebová pec, kde probíhá ekovýchovný program Cesta za chlebem. Nedílnou součástí ekocentra je také minifarma s jurtovou vesničkou, kde probíhají zejména venkovní ekovýchovné programy orientované na poznávání světa zvířat (včely, ptáci, hmyz). V jurtové vesničce má domov Lesní klub Děti z jurty, který je součástí širší koncepce EVVO, kterou chápeme jako vytváření pozitivního vztahu k přírodě a vědomí odpovědnosti za prostředí, v němž žijeme.

Pro školní kolektivy a další zájmové spolky, včetně individuálních pobytů, jsou zde k dispozici další čtyři originální mongolské jurty.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Mamaloca, o.p.s.
Havelská 3, Štolmíř
Český Brod 282 01

Bc. Jiří Stuchl
email: info@mamaloca.cz
tel.: +420 774 650 198

Koordinátor EVVO
Mgr. Pavel Ehrlich
email: pavel.ehrlich@mamaloca.cz
tel.: +420 725 389 661

https://www.mamaloca.cz/environmentalni-vzdelavani-vychova-a-osveta/