Krkonošská Poradenská a Informační, o. p. s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum se věnuje hlavně vzdělávaní v souvislosti s reformou školního vzdělávacího systému. Jedním z hlavních témat naší neziskové organizace je projektové vyučování v návaznosti na environmentální výchovu.

V této oblasti je naše společnost akreditovanou institucí od Ministerstva školství. Hlavními cílovými skupinami, na které se zaměřujeme jsou děti a mládež, pedagogičtí pracovníci a široká veřejnost.

Vedle vzdělávání se rovněž zaměřuje na poskytování eko ? poradenství zejména v oblasti získávání dotací na vzdělávací projekty, dotace na úspory energií (Zelená úsporám) a poskytování informací o přírodě šetrném stavebnictví (dřevěné domy, nízkoenergetické a pasivní domy apod.).

Vedle těchto činností se rovněž věnuje pořádání osvětových akcí konaných pro širokou veřejnost. Pravidelně se zapojujeme do pořádání akcí: Den země, Vlajka pro Tibet, Den bez aut, Den stromů apod.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Krkonošská Poradenská a Informační, o. p. s.
Bří. Čapků 246
541 01 Trutnov
E-mail: info@ekrkonose.cz
Tel.: +420 737 721 900
Skype : trutnov08

http://www.ekrkonose.cz