Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Centrum je zaměřeno zejména na propagaci, poradenství, vzdělávání a osvětu v ekologickém zemědělství a ochraně přírody a udržitelný rozvoj regionu.

Systematicky propaguje Moravské Kopanice a Bílé Karpaty. Podporuje iniciativy směřující k údržbě bělokarpatských luk – například pomoc místním obyvatelům při vyřizování dotací MŽP, MZe.

Realizuje projekty podporující další trvale udržitelný rozvoj venkova a spolupráci různých organizací – podpora regionálních tradic; dlouhodobá spolupráce se ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov zejména v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty; spolupráce se středními školami v regionu, s dalšími neziskovými organizacemi, se slovenskými i zahraničními partnery.

Poskytuje informační služby ? poskytování informací místním obyvatelům, návštěvníkům regionu, zemědělcům a dalším zájemcům (zejména z oblasti ekologického zemědělství, ochrany životního prostředí, turistiky, Bílých Karpat a okolí).

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.
Starý Hrozenkov 314
687 74
E-mail: iskopanice@razdva.cz
Tel.: +420 572 696 323

http://www.iskopanice.cz