Informační centru ESKO-T

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Informační centrum podporuje informovanost a vzdělávání dětí, studentů, široké veřejnosti a odborníků v problematice odpadového hospodářství a v možnostech separace, zpracování a využití odpadů v regionu Třebíč. Hlavní důraz je kladen na pochopení smyslu třídění odpadů. Obecný program exkurzí je uzpůsoben věku návštěvníků a rozdělen do několika bloků. Využíváme vlastní školící místnost s kapacitou 50 míst v areálu společnosti na ulici Hrotovická a exkurzi do Odpadového centra Petrůvky zajišťujeme autobusovou dopravou.

Nabídka exkurzí a vzdělávacích programů:

  • PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY ? Naučím se třídit hravě
  • PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ? S Třídílkem na cestě odpadů
  • PROGRAM PRO STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY ? Cesta odpadů
  • PROGRAM PRO OBCE-Třídění je zábava
  • PROGRAM PRO ORGANIZACE, SKUPINY, OBCE ? Speciální

NABÍDKA SLUŽEB:

  • Poradenská činnost
  • Evidence odpadů a hlášení
  • Semináře a konference
  • Osvětové akce

NOVINKY 

  • 4 výukové interaktivní a osvětlené nádoby, kde se studenti dozví více o třídění a recyklaci odpadů

– služba kalendáře, kde se na webových stránkách můžete přesvědčit o obsazenosti informačního centra v konkrétní daný den a vybrat si termín dle Vašich požadavků

– Výukové programy pro všechny věkové skupiny

– Prohlídka třídící linky na velkoobjemový odpad a prohlídka kompostárny

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Informační centrum EVOPS
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Buršíková
Adresa: Hrotovická 232, 674 01 Třebíč
Telefon: 605 703 821
E-mail: p.bursikova@esko-t.cz

http://esko-t.cz/info-centrum/