Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerie v České Lípě

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum sídlí v budově Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Pořádáme tematicky zaměřené programy a přírodovědné exkurze. Nabízíme odborné konzultace a informační materiály.

Ekocentrum sídlí v budově Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Pořádáme tematicky zaměřené programy a přírodovědné exkurze. Nabízíme odborné konzultace a informační materiály.

Hlavní náplní našeho ekocentra je příprava a realizace programů tematicky zaměřených na ochranu přírody, krajiny a veškerou živou i neživou složku.

Zejména pro MŠ a ZŠ jsou určeny velké celodenní akce – Den Země nebo Den zvířat. Pro starší studenty ZŠ a gymnázií Libereckého kraje, společně s místní střední školou zaměřenou na výuku oboru Ekologie a ochrana krajiny (SOŠ a SOU 28. října, Česká Lípa), pořádáme ekologickou soutěž.

Pro širokou veřejnost realizujeme, kromě celodenního, vánočně provoněného programu Čekání na Ježíška, také řadu přírodovědných vycházek a tematických večerů.

Laické i odborné veřejnosti mající zájem o ekologii, ochranu přírody a krajiny nabízíme možnost odborných konzultací, studentům pak realizaci praxí.

Fungujeme také jako tzv. sběrné místo handicapovaných živočichů a vydáváme informační materiály a letáky zabývající se aktuální problematikou v oblasti ekologie.

Plán programů

duben – Den Země

květen – Žabí noc, Vítání ptačího zpěvu

červen – Motýlí noc

září – Výstava hub s mykologickou poradnou

srpen – Noc pro netopýry

říjen – Den zvířat, Festival ptačího zpěvu

listopad – Ekologická soutěž, Putování po vydřích stopách

prosinec – Čekání na Ježíška

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekoporadna ORSEJ
Náměstí osvobození 297 Česká Lípa 470 01
E-mail: kaiserova@muzeumcl.cz
Tel.: +420 774 825 089

https://www.muzeumcl.cz/detem/ekoporadna-orsej