EKOLANDIA o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

EKOLANDIA o.p.s. se zaměřuje na výchovně-vzdělávací činnost s environmentálním zaměřením. 

EKOLANDIA o.p.s. Čelákovice v oblasti environmentální výchovy nabízí:

– výchovně-vzdělávací činnost s environmentálním zaměřením
– 
vzdělávací programy pro školy, studenty, učitele a širší veřejnost, včetně zajištění stravovacích a ubytovacích služeb
– organizace volno-časových aktivit pro veřejnost
– poskytování poradenské činnosti pro veřejnost
– provozování agroturistického-informačního centra s environmentální výchovou

Činnosti na podporu rovných příležitostí žen a mužů

Vzdělávaní a péče o předškolní děti včetně péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných a veřejněprospěšných zájmů

Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti

Výchova a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti potravinářství, zdravého životního stylu, zdravé výživy, EVVO témat a podobné vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekolandia o.p.s
Jiráskova 243
250 88  Čelákovice
Kontakt: Eva Slaná 
E-mail: eva.slana@ekolandia.cz
Tel: 777/357 387 

http://www.ekolandia.cz