Ekoinfocentrum ZOČSOP 59/12

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Náplní práce Ekoinfocentra (EIC) je poradenství, osvěta a vzdělávání veřejnosti i odborné veřejnosti v oblasti udržitelného rozvoje.

Jedná se o podporu rozvoje ekozemědělství a vztahů mezi veřejností a biozemědělci, vzdělávání k soběstačnosti ať už obcí, farem či osob. Poradenství vzdělávání a osvěta v oblasti vlivu škodlivých látek a materiálů na zdraví, v oblasti projektování a výstavby nízkoenergetických a pasivních domů, energetických úspor, ekologicky šetrných výrobků, dotací na prvky v krajině, v oblasti odpadového hospodářství, přírodních zahrad, chráněných územích, zeleného úřadování i místní agendy 21. Pro školy EIC nabízí vzdělávací materiály ve studovně, které si lze objednat. Studovna slouží i veřejnosti.

Každoročně pořádáme v Jihlavě promítání Ozvěn Ekofilmu pro veřejnost a školy a každý podzim v rámci měsíce biopotravin Jihlavský biojarmark. Během roku besedy, přednášky a semináře na aktuální témata.

V současné době jsme součástí sítě poraden v programu Zelená úsporám a tak kromě výše uvedených aktivit pomáháme zájemcům o dotace zorientovat se v dotačních možnostech programu Zelená úsporám a najít potřebné kontakty.

Poradenství poskytujeme permanentně po internetu, telefonu, osobní  každé pondělí od 15 do 17 hodin, ve středu od 13 do 17 hodin.

Projektujeme, podáváme a řídíme žádosti obcí do OPŽP priorita 6.5 ? Zeleň v urbanizované krajině.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

EKOINFOCENTRUM
Brněská 20 – kancelář
586 01 Jihlava
E-mail: ekoinfo@centrum.cz
Tel.: +420 721 862 692

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066371294170