Ekodomov

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Prostřednictvím školních výukových programů pomáháme vzdělávat žáky a studenty. Pedagogům poskytujeme jak vzdělávání tak materiály, které jim pomáhají pokračovat v začleňování ekologických témat do výuky i bez naší přítomnosti.

Posláním občanského sdružení Ekodomov s pobočkami v Praze a Kutné Hoře je podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě; zvýšit povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat využívání obnovitelných zdrojů energie, surovin, technologií a výrobních postupů, které jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Prostřednictvím školních výukových programů pomáháme vzdělávat žáky a studenty. Pedagogům poskytujeme jak vzdělávání tak materiály, které jim pomáhají pokračovat v začleňování ekologických témat do výuky i bez naší přítomnosti.

Pro širokou veřejnost připravujeme netradiční osvětové a informační kampaně. Pomáháme pracovníkům samospráv měst a obcí orientovat se v oblasti hospodaření s odpady a hledat individuální efektivní řešení pro každou obec.

– Výukové programy (např. Kde je kompost, tam to žije!, Neklame nás reklama?) www.ekodomov.cz
– Vzdělávací projekty (např. Odpad z nebe nespad, Putování prostorem a časem) www.ekodomov.cz
– Široká nabídka výukových a metodických materiálů www.ekodomov.cz
– Akreditované semináře pro učitele
– Osvětové kampaně www.biosance.cz
– Dětský klub inspirovaný lesními mateřskými školami www.sarynka.cz
– Přírodní zahrada Šárynka www.sarynka.cz

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekodomov, o.s.
Jana Palacha 166
284 01 Kutná Hora
E-mail: infokh@ekodomov.cz
Tel.: +420 315 810 074

http://www.ekodomov.cz