Ekocentrum Společnost pro zvířata

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
V roce 2010 se ekocentrum bude zaměřovat na ekovýchovné programy spojené s etickým spotřebitelstvím v oblastech: potraviny, živočišné potraviny, kosmetika a drogerie.

Mimoškolní činnost pro děti

  • vedení kroužku o přírodě, zvířatech a tradicích pro ZŠ
  • pořádání 10 dnů ekolog. aktivit pro děti o letních prázdninách v okrese Ústí nad Orlicí

Poradenská činnost je zaměřena především na oblast ochrany zvířat.

Pořádá přednášky v oblasti ochrany zvířat v Praze a mimo Prahu. Vydává materiály pro školy např. soubor ?Hospodářská zvířata ? známe je?? včetně her, fotografií a filmů, ?Hospodářská zvířata a my? včetně filmu, soubor ?Péče o společenská zvířata?, CD rom ?Etologie a welfare hospodářských zvířat?.

Překladá a vydává publikace z angličtiny pro školy a děti: ?Rozumíme zvířatům?, a filmy: ?Putování pejska Alíka?, ?Jezme méně masa?, ?Zeptejme se zvířat?, a další.

Spolupracuje s dalšími organizacemi a účastná se jejich aktivit:

  • v roce 2008 a 2009 účast při Ekologickém programu sdružení Občanská inspirace realizovaného na 16 pražských ZŠ
  • na Ekofestivalu Zeleného kruhu v Praze 2
  • na Biodožínkách ? Country Life, Nenačovice
  • na Světovém dni zvířat ? SRAZ obč. sdružení, Praha 10

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Společnost pro zvířata ? z. o. ČSOP
Michelská 5
140 00 Praha 4
E-mail: s.pro.zvirata@ecn.cz
Tel.: +420 222 511 494, +420 603 851 334

http://www.spolecnostprozvirata.cz