Ekocentrum Přírodovědná stanice Karviná

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum Přírodovědná stanice Karviná je součástí Krajského střediska volného času Juventus, Karviná, příspěvková organizace ? www.juvetnus.cz ? Mini ZOO v Ráji. Každou první sobotu v měsíci během školního roku nabízíme komentovanou prohlídku stanice pro jednotlivce i skupiny.  Vstup vždy v celou hodinu 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,14:00,15:00.

Ve stanici se pravidelně scházejí zájmové kroužky zaměřené na chov terarijních zvířat, drobných savců a exotického ptactva. O prázdninách a víkendech nabízíme tematicky zaměřená jednodenní i vícedenní odborná soustředění v Beskydech:

Ornitofauna Beskyd,
Územím velkých šelem,
Jak přežít v přírodě,
Tvorba a ochrana krajiny.

Informace o stanici
Stanice přírodovědců v Karviné vznikla v roce 1990. Kromě zájmové činnosti kroužků organizuje soutěže pro školní kolektivy (Přírodovědná karvinská stezka), soutěže pro rodiče a dětmi (Máme rádi zvířata).

Členové zájmových kroužků se pravidelně zapojují do zoologických soutěží vyhlašovaných ZOO Ostrava a ZOO Praha, podílejí se na výsadbě biokoridorů pro volně žijící živočichy v Beskydech, zapojují se do aktivit na recyklaci – Recyklohraní.

Ve spolupráci se Záchrannou stanicí v Bartošovicích na Moravě poskytuje pomoc poraněným nebo opuštěným volně žijícím živočichům.

V rámci propagace ekologické výchovy připravuje programy na celoměstské akci Barevný podzim a Den Země.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

KSVČ Juventus Karviná
Centrum Přírodovědná stanice
Kubiszova 23, 734 01 Karviná ? Ráj
email: nada.sikorova@juventus.cz
tel.: 596 342 357, 596 345 454, 608 88 63 20

http://www.juventus.cz