Ekocentrum PALETA Chrudim

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Pobočka Ekocentra PALETA v Chrudimi začala pracovat v roce 2003, od roku 2006 zahájilo svoji činnost ekovýchovné a poradenské centrum.

V roce 2007 byl otevřen ekovýchovný areál s přírodními prvky.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum PALETA, pob. Chrudim
Strojařů 846
537 01 Chrudim
Zástupkyně ředitele pobočky: Mgr. Markéta Sodomková
E-mail: chrudim@paleta.cz
Tel.: +420 469 775 885, +420 734 833 595

http://www.paleta.cz