Ekocentrum Oldřichov v Hájích

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Areál se nachází v severozápadní části Jizerských hor a jednou ze vstupních branou do chráněné krajinné oblasti. Nabídka ekocentra je zaměřená především na pobytové ekologicko?výchovné vzdělávací programy určené dětem, dospělým i rodinám s dětmi. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na dvě základní oblasti, a to ochranu přírody a tradiční zemědělství zaměřené na chov původních plemen hospodářských zvířat a s tím spojené zpracování tradičních produktů od těchto plemen. 

Areál se nachází v severozápadní části Jizerských hor a jednou ze vstupních branou do chráněné krajinné oblasti. Nabídka ekocentra je zaměřená především na pobytové ekologicko?výchovné vzdělávací programy určené dětem, dospělým i rodinám s dětmi. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na dvě základní oblasti, a to ochranu přírody a tradiční zemědělství zaměřené na chov původních plemen hospodářských zvířat a s tím spojené zpracování tradičních produktů od těchto plemen. 

Ekocentrum Oldřichov v Hájích se nachází nedaleko Liberce, směrem na Frýdlant. Areál je jedinečnou kombinací rekonstruované hrázděné usedlosti ze 17. století a moderní architektury. Snadno se k nám dostanete vlakem, autobusem, autem i na kole. Areál protíná značená cyklotrasa z Liberce do Frýdlantského výběžku. Návštěvníci areálu a účastníci výukových programů mají možnost seznámit se na farmě s chovem tradičních (původních) plemen hospodářských zvířat (koně, ovce, kozy, prase, slepice). Část chovaných plemen je součástí genových rezerv České republiky. Další zajímavostí je Informační centrum spojené s prodejem regionálních výrobků. Je možné si v něm koupit výrobky místních řemeslníků, výrobců potravin, turistické známky, vizitky … V areálu je se nachází interaktivní  přírodovědná expozice „Jizerky všemi smysly“, která návštěvníky seznamuje s vybranými ekosystémy Jizerských hor. Za návštěvu určitě stojí i Včelí stezka s výtvarně řešenými interaktivními prvky a panely.

Naší hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro školní a školkové dětské kolektivy. Nabídku v poslední době zaměřujeme také na rodiny s dětmi.

Pro veřejnost pořádáme několikrát do roka exkurze, přednášky a tematické zážitkové dny v rámci nichž návštěvníci u nás stráví příjemně celý den.  K naší další nabídce patří možnost svezení na koni, ubytování v Ekokempu nebo třeba návštěva naučené stezky Oldřichovské háje a skály.

Těžiště spolupráce spatřujeme především s odbornými pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a obdobně zaměřenými organizacemi.

Vzdělávací aktivity jsou v rámci areálu zajišťovány neziskovými organizacemi Suchopýr o.p.s. a Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.


Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Oldřichov v Hájích

Oldřichov v Hájích 5

463 31

E-mail: info@suchopyr.cz

Tel.: +420 778 535 967

 


http://www.ekocentrumoldrichov.cz