Ekocentrum Malešice

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum Malešice působí při 01/14 ZO ČSOP ?Natura, quo vadis?? od roku 2004 a zaměřuje se na osvětovou environmentální výchovu široké veřejnosti, dětí a mládeže

Během roku pravidelně pořádáme na dvě desítky akcí pro veřejnost či školy s celkovou návštěvností kolem 2 500 osob ročně. Cílem práce ekocentra je rozšiřovat zdravé environmentální povědomí, propagovat šetrný přístup k životu a umožňovat setkávání lidí se společnými zájmy ? zdravou přírodou a kvalitním prostředím pro život.
Jsme akreditovaným ekocentrem ČSOP, dlouholetým členem Národní sítě EVVO a součástí konsorcia pražských ekoporaden EkoporadnyPraha.cz.
Vybranými aktivitami, zejména činností naší komunitní iniciativy Naše Malešice, se podílíme na úspěšné realizaci místní Agendy 21 naší obce.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

01/14 ZO ČSOP ?Natura, quo vadis??
Ekocentrum Malešice
Rektorská 22
108 00 Praha 10 – Malešice
E-mail: info@natura-praha.org
Tel.: +420 732 527 171,  +420 603 426 895

http://www.natura-praha.org/