DDM Radovánek – IC Envic Plasy

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Nabízí environmentální programy pro ZŠ, SŠ a veřejnost, výstavy, exkurze, odborné přírodovědné vycházky k problematice ŽP, ? ucelené sady vzdělávacích materiálů vhodné pro zajištění větších akcí k problematice ŽP, brožury, výstavní panely, kartičky a pracovní listy pro děti ke všem hlavním tématům ŽP.

Poskytuje ekologické poradenství, konzultační činnost – poradenství a konzultace v problematice ŽP, specializace odpady, ochrana přírody, stromů, rostlin, ovzduší, standardní poradenství zdarma! Provozuje environmentální knihovnu.

 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

IC Envic Plasy
Klášter Plasy
Plzeňská 2
331 01 Plasy
E-mail: ic.plasy@envic.cz
Tel.:+ 420 774 454 557-8

http://www.radovanek.cz